Metformin, Careprost, Sildenafil, Tadalafil

All product prices are in US dollars.

Voliphage-m, Metformin/ Voglibose

US Brand Name Voliphage-M
Generic Name Metformin/ Voglibose
Other Brand Name Voliphage-M
Packing 10
Manufacturer Franco-Indian Pharma
Form Tablets
Strength Metformin 500mg/ Voglibose 0.2mg, Metformin 500mg/ Voglibose 0.3mg

  • 10 tab (SR) Metformin 500mg/ Voglibose 0.2mg $5.70
  • 10 tab (SR) Metformin 500mg/ Voglibose 0.3mg $7.50
Available online
More Views
  • Voliphage-M, Metformin and Voglibose 0.3mg
  • Voliphage-M, Metformin and Voglibose 0.3mg composition
  • Voliphage-M, Metformin and Voglibose 0.3mg tablets
  • Voliphage-M, Metformin and Voglibose 0.3mg tablets back

Similar Product

< >

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1