Metformin, Careprost, Sildenafil, Tadalafil

All product prices are in US dollars.

Prandial M, Metformin/ Voglibose

US Brand Name Prandial M
Generic Name Metformin/ Voglibose
Other Brand Name Prandial M
Packing 10
Manufacturer Cipla
Form Tablet
Strength Metformin 500mg/ Voglibose 0.2mg, Metformin 500mg/ Voglibose 0.3mg
Country India

  • 10 tab Metformin 500mg/ Voglibose 0.2mg $3.58
  • 10 tab Metformin 500mg/ Voglibose 0.3mg $5.42
Available online
More Views
  • Prandial M, Metformin 500mg and Voglibose 0.3mg composition
  • Prandial M, Metformin 500mg and Voglibose 0.3mg tablets back

Similar Product

< >

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1